Rozpoznanie RZS opiera się na spełnieniu aktualnych kryteriów europejsko-amerykańskich z 2010 r.  (Tabela 1).

 

Tabela 1.

Kryteria rozpoznania RZS zgodnie z ACR/EULAR z 2010

A. ZAJĘCIE STAWÓW
1 duży staw – 0

2 – 10 dużych stawów – 1

1 – 3 małe stawy (z lub bez zajęcia dużych stawów) – 2

4 – 10 małych stawów (z lub bez zajęcia dużych stawów) – 3

> 10 stawów ( co najmniej 1 mały staw) – 5

B. TESTY SEROLOGICZNE
Negatywny RF i ACPA – 0

Dodatnie w niskim mianie: RF lub ACPA – 2

Dodatnie w wysokim mianie: RF lub ACPA – 3

C. WSKAŹNIKI OSTREJ FAZY
Prawidłowe wartości CRP i OB – 0

Nieprawidłowe wartości CRP i OB – 1

D. CZAS TRWANIA OBJAWÓW
< 6 tygodni – 0

> 6 tygodni – 1

Dla spełnienia kryteriów reumatoidalnego zapalenia stawów konieczne jest stwierdzenie zapalenia błony maziowej przynajmniej w 1 stawie z wykluczeniem innych przyczyn tego zapalenia oraz SPEŁNIENIE KRYTERIÓW A-D ≥ 6/ 10