Wszystkie podmioty zainteresowane współpracą w ramach platformy wymiany wiedzy zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu

Biuro Projektu „Program profilaktyki RZS Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji”
Ul. Spartańska 1,02-637 Warszawa

Tel.: 22 670 95 76, 670 91 55

e-mail: biuro.power@spartanska.pl

    „Program Profilaktyki RZS Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” nr POWR.05.01.00-00-0022/17 jest realizowany przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher wspólnie z partnerami: Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej oraz Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Reumatyków „REF”.

    • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher (NIGRiR) – lider projektu. Instytut został utworzony jako Instytut Reumatologiczny rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Reumatologicznego. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, studiów podyplomowych i doktoranckich, kształcenie kadry medycznej, nadawanie stopni naukowych, przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do zastosowania w praktyce, upowszechnianie i wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w tym prowadzenie prac wdrożeniowych, uczestniczenie w systemie ochrony zdrowia, w obszarze: gerontologii, geriatrii oraz dyscyplin pokrewnych, reumatologii, rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chorób przewlekłych i chorób powodujących niesamodzielność, farmakologii klinicznej, zdrowia publicznego. (http://spartanska.pl/)
    • Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej (PTM R) – partner projektu. PTMR zostało utworzone w roku 1999. Towarzystwo jest organizacją interdyscyplinarną, zrzeszającą wszystkich zainteresowanych medycyną rodzinną, przede wszystkim lekarzy ze specjalizacją medycyny rodzinnej. (http://ptmr.info.pl/)
    • Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Reumatyków „REF ” – partner projektu. Utworzona w roku 2000 jako platforma współpracy chorych reumatycznych. Zrzesza stowarzyszenia chorych na choroby reumatyczne. Od 2013 r. Federacja jest członkiem European League Against Rheumatism (EU LAR).(http://ref.org.pl)
    • Przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej, które zgłosiły chęć uczestnictwa w Programie i podpisały umowę z NIGRiR, a lekarze z tych ośrodków uczestniczyli w szkoleniu organizowanym w NIGRiR.