Tylko lekarze przeszkoleni w ramach programu wczesnej diagnostyki przez jednego z realizatorów Programu Wczesnej Diagnostyki mogą przeprowadzać badania przesiewowe w POZ i wystawiać skierowania do lekarza reumatologa w Ośrodku Wczesnej Diagnostyki.

Nabór placówek POZ prowadzony jest na bieżąco.