Do programu profilaktyki RZS będzie kwalifikował lekarz POZ współpracujących z ośrodkami uczestniczącymi w Pilotażowym Programie profilaktyki RZS każdego pacjenta, w przedziale wiekowym 18-65 lat, który ma bóle stawów i obrzęk przynajmniej jednego stawu, który nie jest wynikiem ewidentnego urazu. Pacjent, który ma rozpoznane RZS i/lub jest z tego powodu leczony nie kwalifikuje się do programu wczesnej diagnostyki RZS.

Realizacja badań przesiewowych przez lekarzy POZ będzie odbywać się w trakcie dwóch wizyt pacjenta w POZ i będzie polegała na przeprowadzeniu badania podmiotowego i przedmiotowego oraz podstawowych badań laboratoryjnych (OB, CRP i Morfologia). Tylko lekarze przeszkoleni w ramach programu mogą kwalifikować pacjentów do udziału w programie profilaktycznym.

Pacjenci, u których podczas drugiej wizyty zostaną potwierdzone objawy RZS w trybie pilnym mają zagwarantowaną wizytę u specjalisty i pogłębione badania diagnostyczne w jednym z Ośrodków Wczesnej Diagnostyki utworzonych w ramach programu.