Szanowni Państwo, Ogólnopolski program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów został stworzony z uwzględnieniem map potrzeb zdrowotnych.

Autorem programu jest Grupa robocza składająca się̨ z przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia przy merytorycznym udziale i wsparciu prof. nadzw. dr hab. n. med. Brygidy Kwiatkowskiej z Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i  Rehabilitacji w Warszawie.

Celem programu jest zmniejszenie opóźnień diagnostycznych i poprawa wczesnej wykrywalności Reumatoidalnego Zapalenia Stawów w celu zapewnienia utrzymania lub powrotu do aktywności zawodowej chorych na RZS spośród grupy docelowej Programu.

Do włączenia do programu w ciągu całego jego trwania kwalifikowani będą wszyscy pacjenci z podejrzeniem reumatoidalnego zapalenia stawów – dotyczy pacjentów z bolesnymi stawami i objawami.

Program jest realizowany w 10 ośrodkach w Polsce:

 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8,
  20-954 Lublin,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów, ul. Żeromskiego 113 , 90-549 Łódź
 • SANUS Szpital Specjalistyczny spółka z o.o., ul Wojska Polskiego 5 , 37-450 Stalowa Wola,
 • Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o., ul.Szpitalna 11, 43-450 Ustroń,
 • Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., ul. A. Piechowskiego 36 , 83-400 Kościerzyna,
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, Plac Medyków 1 , 41-200 Sosnowiec,
 • Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr Jadwigi Titz-Kosko, ul Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot,
 • Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher wspólnie z partnerami: Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej oraz Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Reumatyków „REF” realizuje projekt  pn. „Program Profilaktyki RZS Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” nr POWR.05.01.00-00-0022/17.

Głównym celem projektu jest pilotażowe wdrożenie Ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów przy współpracy pomiędzy przychodniami POZ a specjalistami – reumatologami z Ośrodka Wczesnej Diagnostyki w zakresie prowadzenia koordynowanych badań przesiewowych nakierowanych na przeciwdziałanie i wczesne wykrycie reumatoidalnego zapalenia stawów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: https://spartanska.pl/czy-to-rzs/