Placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej przyjmujące pacjentów w ramach umowy z NFZ zainteresowane współpracą w ramach projektu pt. „Program Profilaktyki RZS Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu, tel.: + 22 670 91 55, e-mail: rzs@spartanska.pl

Tylko lekarze przeszkoleni w ramach programu wczesnej diagnostyki przez jednego z realizatorów Programu Wczesnej Diagnostyki mogą przeprowadzać badania przesiewowe w POZ i wystawiać skierowania do lekarza reumatologa w Ośrodku Wczesnej Diagnostyki.

Nabór placówek POZ prowadzony jest na bieżąco.