W dniach 14-15 grudnia 2018 r. kolejnych 30 lekarzy z POZ, które zgłosiły chęć współpracy w ramach programu profilaktyki RZS wzięło udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.