W ramach Programu profilaktyki RZS Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr. hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie co najmniej 2000 pacjentów w wieku 18 – 65 lat zostanie przyjętych do programu badań przesiewowych.