Ośrodek Wczesnej Diagnostyki w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie powstał w ramach ogólnopolskiego programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), koordynowanego przez Ministerstwo Zdrowia.